Träningshagen finns 3 km från Trelleborg.
Du får hjälp med din hund om du vill!

Fåren är mycket bra träningsfår som är hundvana och trygga.
Det finns fålla, grindar mm.

Välkomna!!

somollis@telia.com

 

Öresundsvallarnas policy för vallträning!

All vallträning sker i enlighet med:

SKK Policy för djurhantering vid vallningsträning av hund
Läs dessa här!

Ni som deltar på våra vallträningar ska i enlighet med bestämmelserna
se till både er hunds och de vallade djurens välfärd.

Ni ska till träningarna ha med vatten och vattenskål till era hundar.
Och ni ska omedelbart avbryta träningen om er hund eller fåren visar hälta eller annan sjukdom.

Vallträningen ska i slutändan bidra till en bättre djurhantering, men förutom detta är vallträning en utmärkt aktivitet för vallande raser som får prova eller utöva det de en gång i generationer avlats för.

Vill ni ha mer information eller delta på någon av era träningar maila Lottie eller Otto!