Öresundsvallarnas styrelse, och valda 2014

Ordförande Lottie Hansson somollis@telia.com
Sekreterare Nina Mårtensson ninaz@email.com
Kassör Eva-Lena Nilsson labohill@hotmail.com
Ord Ledamot Otto Ramsay otto.ramsay@kullalamm.se
Ord Ledamot Ida Fryksäter  
Suppleant Lena Andersson  
Suppleant
Tävlingsansvarig TK
Maria Lönnberg maria@deckarens.se
Valberedning Christina Ramsay christina.ramsay@kullalamm.se
Revisor Anna Andersson  
Utbildningsansvarig UBA Mette Björne mette@ozzy.se
Tävlingsledare Maria Lönnberg
Lottie Hansson
maria@deckarens.se
s
omollis@telia.com
IT ansvarig Lottie Hansson somollis@telia.com

Öresundsvallarnas huvudsponsor 2014 Öresundsvallarnas huvudsponsor 2014 Öresundsvallarnas huvudsponsor 2014